Informationsblad: Tillverkade nanomaterial på arbetsplatsen
03/10/2018 Typ: Infoblad 8 sidor

Informationsblad: Tillverkade nanomaterial på arbetsplatsen

Keywords:Nanomaterial, Farliga ämnen, Kampanj 2018-2019

Detta informationsblad ger en översikt över hur man hanterar tillverkade nanomaterial på arbetsplatsen. Dessa material, som innehåller mycket små partiklar, är potentiellt toxiska.

Informationsbladet innehåller uppgifter om relevant EU-lagstiftning, tittar på nanomaterialens möjliga konsekvenser för hälsan, ger råd till arbetsgivarna om hur man förhindrar eller minimerar arbetstagarnas exponering för nanomaterialen och beskriver de viktigaste exponeringsvägarna: inandning, hudkontakt och intag genom munnen. STOP-principen kan användas för att förhindra eller minska exponeringen för nanomaterial, och i informationsbladet anges praktiska åtgärder som kan vidtas i enlighet med denna princip.

Download in:BG | DA | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Fler publikationer om detta ämne