Att ta hänsyn till arbetsmiljön i bedömningen av cybersäkerhetsrisker

Keywords:
När man bedömer konsekvenserna av ett cyberangrepp ägnas inte tillräcklig uppmärksamhet åt aspekter som rör arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa, såsom skador och psykosociala problem. Detta beror på att cyberangrepp ses som ett yttre hot, medan hälsan och säkerheten hanteras internt. För att hantera cyberangrepp måste organisationerna ta hänsyn till arbetsmiljön när de bedömer cybersäkerhetsrisker.
I detta diskussionsunderlag undersöks arbetsmiljörisker i samband med cyberhot, och ett helhetsperspektiv tillämpas på cybersäkerheten. För att bekämpa cyberbrottslighet är det exempelvis viktigt att öka medvetenheten bland alla intressenter, från yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet till it-säkerhetsansvariga.
Ladda ner in: el | en | es | fi | lt | pl | pt |