Införande av ett system för hantering av kemiskt och annat farligt avfall inom högre utbildning och forskning
27/06/2018 Typ: Fallstudier 6 sidor

Införande av ett system för hantering av kemiskt och annat farligt avfall inom högre utbildning och forskning

Keywords:Farliga ämnen, Kampanj 2018-2019

Den här fallstudien tittar på ett avfallshanteringsprogram på ett universitet i Polen och visar hur universitet kan samarbeta för att lösa problem med hantering av farliga kemikalier och kemiskt avfall. I fallet som beskrivs införde kemiska institutionen på ett universitet i Gdańsk ett nytt system för att hantera, förvara och göra sig av med kemiskt avfall från universitetets verksamhet. Systemet är en del av ett större program över hela Polen och har även införts på andra universitet.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne