Hantering av desinficerade containrar i hamnar – hälsorisker och praxis för förebyggande
21/11/2018 Typ: Diskussionsunderlag 10 sidor

Hantering av desinficerade containrar i hamnar – hälsorisker och praxis för förebyggande

Keywords:Riskbedömning, Arbetsrelaterade sjukdomar, Farliga ämnen

I denna rapport granskas de potentiella säkerhets- och hälsoriskerna med hantering i hamnar av containrar som har desinficerats med bekämpningsmedel.

Rapportförfattarna tittar på den internationella lagstiftningen och litteraturen på området (vetenskapliga publikationer, riktlinjer och artiklar), identifierar arbetsmiljörisker och ger praktiska exempel på förebyggande åtgärder och strategier. De drar slutsatsen att det finns betydande kunskapsluckor och att de förebyggande metoderna har avsevärda brister. Dessutom visar rapporten att problemet ofta underskattas på grund av dålig registerföring över skadliga hälsoeffekter och på grund av att desinficerade containrar sällan är märkta på ett korrekt sätt.

Författarna rekommenderar prioritering av kontrollåtgärder såsom riskbedömning av containrar innan de öppnas, rutinmässig undersökning av containrar som kommer till hamnar och åtgärder för att se till att reglerna om märkning av containrar verkställs.

Download in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Fler publikationer om detta ämne