Hantering av desinficerade containrar i hamnar – hälsorisker och praxis för förebyggande
10/04/2018 Typ: Rapporter 54 sidor

Hantering av desinficerade containrar i hamnar – hälsorisker och praxis för förebyggande

Keywords:Förebyggande av olyckor, Farliga ämnen, Transporter

I denna rapport granskas de potentiella säkerhets- och hälsoriskerna med hantering i hamnar av containrar som har desinficerats med bekämpningsmedel.

Författarna granskar lagstiftningen, fastställer riskerna och beskriver praktiska exempel på förebyggande åtgärder och strategier. De drar slutsatsen att våra kunskapsbrister är stora. Problemet är även underskattat på grund av dålig registerföring över skadliga hälsoeffekter och på grund av att desinficerade containrar sällan är märkta.

Författarna rekommenderar prioritering av kontrollåtgärder såsom riskbedömning av containrar innan de öppnas, rutinmässig undersökning av containrar som kommer till en hamn och åtgärder för att verkställa föreskrifter om märkning av containrar.

Ladda ner in:EN

Fler publikationer om detta ämne