Tyskland: Ett säkert och ekonomiskt förfarande för att hantera kitt som innehåller asbest i glasmästeribranschen
02/11/2019 Typ: Fallstudier 3 sidor

Tyskland: Ett säkert och ekonomiskt förfarande för att hantera kitt som innehåller asbest i glasmästeribranschen

Keywords:Kampanj 2018-2019, Farliga ämnen, Carcinogens
Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2018–2019
Organisation som tilldelats pris 

Låga halter av asbest förekommer i vissa fönsterkitt – som använts i decennier före 1993, när asbestförbudet trädde i kraft. Fönsterkitt som innehåller asbest har använts vid enkelglasning i träfönster, lådfönster, förrådstak, växthus och industribyggnader samt isolerglas i tidiga aluminiumramade fönster. I Tyskland har förbundsorganisationen för glasmästeribranschen utarbetat ett förfarande med åtföljande utbildnings- och certifieringsprogram för säker hantering av kitt som innehåller asbest, vilket gör att man slipper vidta de kostsamma och tidsödande åtgärder som krävs för mer omfattande asbestarbeten. Förfarandet är enkelt och inte särskilt kostsamt, vilket gör att det kan införas även av småföretag, och säkerställer att arbetstagare och kunder skyddas mot skadliga nivåer av asbest.

 

Download in:DE | EN

Fler publikationer om detta ämne