Framtidens arbete: prestationshöjande läkemedel
20/11/2015 Typ: Diskussionsunderlag 5 sidor

Framtidens arbete: prestationshöjande läkemedel

Keywords:Emerging risks

Användning av läkemedel utan medicinska skäl för att förbättra den kognitiva förmågan håller på att normaliseras i vissa grupper av arbetstagare. Och i och med att samhället och arbetsmiljön blir allt mer konkurrensutsatt förväntas användningen av dessa läkemedel bara öka i framtiden, samtidigt som de långsiktiga effekterna på dessa arbetstagare fortfarande är okända. I artikeln beskrivs vad prestationshöjande läkemedel är, dess effekter och hur utbredd användningen är i nuläget. Dessutom diskuteras vilka konsekvenser detta kan få för arbetsmiljön.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne