Den framtida rollen för stordata och maskininlärning för effektiva arbetsmiljöinspektioner
15/05/2019 Typ: Diskussionsunderlag 6 sidor

Den framtida rollen för stordata och maskininlärning för effektiva arbetsmiljöinspektioner

Keywords:ICT/digitalisation

I denna artikel undersöks hur yrkesinspektioner kan använda stordata för att på ett effektivt sätt välja ut de arbetsplatser som bör bli föremål för arbetsmiljöinspektioner. Du får läsa om hur myndigheterna för närvarande väljer ut platser för inspektion och använder ny digital teknik för att identifiera högriskföretag.

I artikeln presenteras exempel på hur relevanta tekniker används i praktiken, bl.a. ett verktyg framtaget av Norges yrkesinspektion som verkar kunna identifiera högriskföretag med stor precision.

Utmaningarna på detta område diskuteras, och det konstateras att en kombination av artificiell och mänsklig intelligens troligtvis är den bästa lösningen för riskbaserade urvalsmetoder.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne