Frankrike: Programmet TMS Pros och andra initiativ för att hantera belastningsbesvär
19/03/2020 Typ: Fallstudier 13 sidor

Frankrike: Programmet TMS Pros och andra initiativ för att hantera belastningsbesvär

Keywords:Campaign 2020-2022, Belastningsbesvär, Health surveillance

Denna fallstudie visar att förekomsten av belastningsbesvär i Frankrike är mycket hög och att belastningsbesvär är en av de viktigare orsakerna till arbetssjukdom. Belastningsbesvär har behandlats i en rad initiativ, bland annat stödprogram och vägledning.

Programmet TMS Pros erbjuder företag stöd för att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär och tillhandahåller ekonomiskt stöd till små och medelstora företag.

För att förbättra den epidemiologiska övervakningen av arbetsmiljörisker i Frankrike har ett system kallat CONSTANCES inrättats för att övervaka arbetsrelaterade hälsoproblem. Programmet kommer att förbättra förståelsen för kopplingen mellan arbetsrelaterade faktorer och hälsoproblem och ge en solid faktabas för politiska beslut.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne