Prognos om nya och framväxande risker som är förknippade med ny teknik fram till 2020: Workshop för EU:s kontaktpunkter
11/03/2014 Typ: Rapporter 40 sidor

Prognos om nya och framväxande risker som är förknippade med ny teknik fram till 2020: Workshop för EU:s kontaktpunkter

Keywords:Framväxande risker, gröna jobb

I denna rapport beskrivs en workshop, baserad på projektet för en prognos om gröna jobb, som hölls i Bilbao den 12–13 november 2013 för Europeiska arbetsmiljöbyråns nationella kontaktpunkter. Syftet med workshoppen var att öka kontaktpunkternas kunskap om och intresse för resultaten av arbetsmiljöbyråns projekt Foresight on New and Emerging Risks Associated with New Technologies in Green Jobs by 2020 (prognos om nya och framväxande risker som är förknippade med ny teknik i gröna jobb fram till år 2020) för att demonstrera för kontaktpunkterna hur man kan använda scenarier som underlag för strategiska diskussioner och tillämpa dem i beslutsfattandet.

Download in:DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | PT | SK | SL

Fler publikationer om detta ämne