Factsheet 24 - Våld på arbetsplatsen
24/05/2002 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 24 - Våld på arbetsplatsen

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Hälsovård, HORECA, Integrera arbetsmiljön i utbildningen, Arbetsmiljö och unga arbetstagare, Stress och psykosociala risker, Kvinnor och arbetsmiljö

Arbetsmiljöbyrån håller på att utarbeta en serie faktablad som stöd i strävan att komma till rätta med den arbetsrelaterade stressen och några av dess främsta utlösande faktorer. I det här faktabladet finns information och förslag för dem som vill vidta praktiska åtgärder för att motverka våld på arbetsplatsen – som är en viktig orsak till arbetsrelaterad stress. I avsnittet om ytterligare information i slutet finns närmare uppgifter om hur man hittar andra dokument från arbetsmiljöbyrån som kan vara till hjälp, däribland andra faktablad. Att förhindra våld på arbetsplatsen är ett av målen i Europeiska kommissionens meddelande om en ny arbetsmiljöstrategi.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne