Factsheet 18 - Att Förhindra Vägtrafikolyckor Med Tunga Fordon
01/10/2001 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 18 - Att Förhindra Vägtrafikolyckor Med Tunga Fordon

Keywords:Förebyggande av olyckor, Vägtransporter, Transporter

I framgångsrika företag är vägsäkerhet en del av kvalitetsarbetet I EU omkommer varje år ungefär 800 lastbilschaufförer i vägtrafikolyckor, vilket gör det till ett farligt arbete. Samtliga anställda, även inom åkeribranschen, har rätt till en säker och trygg arbetsplats. Olyckorna påverkar även företagens kostnader. Företag som inför åtgärder för vägtrafiksäkerhet kan i allmänhet räkna med sancta driftskostnader. Vägtrafikolyckor där tunga fordon är inblandade skadar dessutom företagens rykte och allmänhetens förtroende för vägtransporter. Av dessa skäl behövs det ett fast åtagande från vägtransportföretagen för att minska riskerna för chaufförerna.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne