Factsheet 16 - Förebyggande av fordonsolyckor på arbetsplatsen
29/03/2001 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 16 - Förebyggande av fordonsolyckor på arbetsplatsen

Keywords:Förebyggande av olyckor, Vägtransporter, Transporter

Varje år omkommer ca. 5 500 människor i arbetsolyckor i EU. Av dessa är runt en tredjedel transportolyckor. Vanligtvis drabbas människor av olyckor genom att de blir påkörda eller överkörda av fordon i rörelse (t.ex. backande fordon), de faller ned från fordon, träffas av föremål som faller ned från fordon eller genom att fordonen välter. Dessa olyckor kan undvikas med effektiv organisation och förebyggande åtgärder. Frekvensen olyckor är högre i små och medelstora företag med färre än 50 anställda. Råden i detta faktablad gäller fordonstransport i alla företagstyper och företagsstorlekar.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne