Factsheet 15 - Förebyggande av olyckor inom byggnadssektorn
29/03/2001 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 15 - Förebyggande av olyckor inom byggnadssektorn

Keywords:Förebyggande av olyckor, Construction

Inom Europeiska unionen är byggnadsindustrin den sektor som har störst olycksrisk. Mer än 1300 människor som dödas vid byggolyckor varje år. Sett till hela världen är sannolikheten att en byggnadsarbetare skall dödas tre gånger så stor och att han skall skadas dubbelt så stor som arbetstagare inom andra yrken. Kostnaderna för dessa olyckor är enorma för den enskilde, för arbetsgivaren och för samhället. De kan uppgå till en avsevärd del av det kontrakterade priset för bygget. Mer än 99 % av byggnadsfirmorna i Europa är små eller medelstora företag. Små och medelstora företag drabbas därför mest av byggolyckor. Råden i detta faktablad är tillämpliga på företag av alla storlekar.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne