Factsheets 64 - Skydd för unga på arbetsplatsen
15/05/2007 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheets 64 - Skydd för unga på arbetsplatsen

Keywords:Arbetsmiljö och unga arbetstagare

Ungdomar kan vara särskilt sårbara för risker på arbetsplatsen eftersom de saknar erfarenhet, utbildning och medvetenhet. De behöver goda råd, information och handledning samt lämpliga, säkra och sunda arbetsförhållanden. För ungdomar under 18 år, inbegripet ungdomar som fullgör en yrkesutbildning eller praktiserar samt ungdomar som har ett tillfälligt arbete samtidigt som de går i skolan, gäller särskilda bestämmelser som omfattar begränsningar avseende deras exponering för risker och arbetstider. I detta faktablad sammanfattas de bestämmelser som gäller för att garantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, både i allmänhet och för unga arbetstagare. Andra faktablad innehåller ytterligare råd för arbetsgivare, arbetsledare, unga arbetstagare och föräldrar.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne