Factsheets 62 - Unga arbetstagares säkerhet – råd till arbetsledare
15/05/2007 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheets 62 - Unga arbetstagares säkerhet – råd till arbetsledare

Keywords:Arbetsmiljö och unga arbetstagare

Enligt europeisk statistik är antalet arbetsolyckor minst 50 % högre bland unga i åldrarna 18–24 år jämfört med alla andra ålderskategorier. Bristen på lämplig handledning bidrar till denna höga olycksfallssiffra. Unga arbetstagare är ovana med sina arbeten, omgivningarna och riskerna som förknippas med dem. Den bristande erfarenheten innebär att de troligtvis inte uppfattar risker eller inte ägnar dem tillräcklig uppmärksamhet. Det finns också särskilda begränsningar som gäller arbete för ungdomar under 18 år. Därför är det troligt att ungdomar, utöver utbildning, kräver mer handledning än vuxna. Detta gäller även studenter som praktiserar, lärlingar och nyanställda.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne