Factsheet 95 - Sammanfattning av en rapport om ekonomiska incitament för att förbättra arbetsmiljön: en granskning ur ett europeiskt perspektiv
28/09/2010 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 95 - Sammanfattning av en rapport om ekonomiska incitament för att förbättra arbetsmiljön: en granskning ur ett europeiskt perspektiv

Keywords:En bra arbetsmiljö är bra för affärerna

Ekonomiska incitament för att förbättra arbetsmiljön syftar på metoder som går ut på att belöna organisationer som skapar och upprätthåller en säker och hälsosam arbetsmiljö. Dessa metoder kan innebära att man exempelvis kopplar resultaten av en organisations arbetsmiljösatsningar till finanspolitiska incitament som lägre försäkringspremier eller lägre skatter.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Fler publikationer om detta ämne