Factsheet 92 - Att integrera arbetsmiljöfrågor i företagets ledningsstruktur Sammanfattning av en rapport från Europeiska arbetsmiljöbyrån
05/02/2010 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 92 - Att integrera arbetsmiljöfrågor i företagets ledningsstruktur Sammanfattning av en rapport från Europeiska arbetsmiljöbyrån

Keywords:Förebyggande av olyckor, Företagens sociala ansvar, En bra arbetsmiljö är bra för affärerna, Riskbedömning

En rapport som syftar till att upplysa om hur arbetsmiljöfrågorna kan integreras i företagens övergripande ledningsstruktur sammanfattas i faktablad 92. Rapporten omfattar en genomgång av litteraturen, en översikt över policyer med koppling till området och exempel på god praxis.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Fler publikationer om detta ämne