Factsheet 91 - Utmaningar och möjligheter för integrationen av arbetsmiljöfrågor i universitetsutbildningen – Sammanfattning av en rapport
04/02/2010 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 91 - Utmaningar och möjligheter för integrationen av arbetsmiljöfrågor i universitetsutbildningen – Sammanfattning av en rapport

Keywords:Integrera arbetsmiljön i utbildningen, Arbetsmiljö och unga arbetstagare

Alla blivande ingenjörer, arkitekter, läkare, företagsekonomer med flera yrkeskategorier kommer att behöva ta hänsyn till arbetsmiljöaspekter i sitt kommande arbetsliv. Den här rapporten och fallstudierna i den visar att det är svårare att integrera arbetsmiljöfrågor i utbildningen på universitetsnivå än på andra nivåer. Fallstudierna visar också att åtgärder vidtas för att integrera arbetsmiljöfrågor i universitetsutbildningen inom ett flertal olika studieinriktningar och på en mängd olika sätt.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne