Factsheet 87 - Mångfald på arbetsplatsen och riskbedömning: Hänsyn till alla Sammanfattning av en arbetsmiljöbyrårapport
11/01/2010 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 87 - Mångfald på arbetsplatsen och riskbedömning: Hänsyn till alla Sammanfattning av en arbetsmiljöbyrårapport

Keywords:Campaign 2016-2017, Riskbedömning

Mångfalden och mångfaldsarbetet på arbetsplatsen är i dag viktiga arbetsmiljöfrågor. Mångfalden har dock sällan studerats ur ett riskbedömningsperspektiv. Det är fortfarande sällsynt med praktiska riskbedömningsverktyg som kan användas för att ta hänsyn till de särskilda risker som till exempel människor med funktionshinder, migrerande arbetstagare, äldre arbetstagare, kvinnor och arbetstagare med tillfälliga anställningar löper.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne