Factsheet 83 - Goda exempel för att förebygga risker för unga arbetstagare – sammanfattning av rapport
23/09/2009 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 83 - Goda exempel för att förebygga risker för unga arbetstagare – sammanfattning av rapport

Keywords:Arbetsmiljö och unga arbetstagare, Riskbedömning

Av många olika skäl löper ungdomar större risk att skadas i arbetslivet. De saknar erfarenhet och mognad, färdigheter och utbildning och är inte medvetna om riskerna. Ofta känner de varken till sina rättigheter eller arbetsgivarens skyldigheter på arbetsmiljöområdet, de kanske drar sig för att tala om sina problem och är angelägna om att vara sin nya arbetsgivare till lags. Därför är det viktigt att de får trygga och väl avpassade arbeten som överensstämmer med deras färdigheter och mentala och fysiska förmåga och att de får rätt utbildning och arbetsledning.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne