Factsheet 82 - Arbetsmiljöfrågor i skolans läroplan — åtgärder i medlemsstaterna Sammanfattning av en rapport
22/09/2009 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 82 - Arbetsmiljöfrågor i skolans läroplan — åtgärder i medlemsstaterna Sammanfattning av en rapport

Keywords:Integrera arbetsmiljön i utbildningen, Arbetsmiljö och unga arbetstagare

För att undervisningen i arbetsmiljöfrågor i grundskolan och på högre utbildningar ska stärkas krävs att den formaliseras i läroplanskraven. Den här rapporten visar hur medlemsstaterna har integrerat utbildning i arbetsmiljöfrågor och risker i sina nationella läroplaner.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne