Factsheet 70 - Unga arbetstagare – fakta och siffror. Exponering för risker och hälsoeffekter
20/06/2007 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 70 - Unga arbetstagare – fakta och siffror. Exponering för risker och hälsoeffekter

Keywords:Förebyggande av olyckor, Farliga ämnen, Emerging risks, HORECA, Belastningsbesvär, Buller på arbetet, Arbetsmiljö och unga arbetstagare, Stress och psykosociala risker, Statistik, Kvinnor och arbetsmiljö

I detta faktablad sammanfattas en rapport från riskcentrumet om unga arbetstagare. Denna publikation syftar till att granska de faror som unga arbetstagare utsätts för i arbetet och konsekvenserna av denna exponering på både kort och lång sikt. Detta görs genom analys av statistik och studier, och genom utvalda fallstudier av förebyggande åtgärder. Många av de sektorer och yrken där unga människor är sysselsatta kännetecknas av höga olycksrisker och exponering för många faror på arbetsplatsen. Särskilda riktade åtgärder måste vidtas i utbildningen liksom i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Detta faktablad tillhandahåller vissa rekommendationer.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne