Factsheet 66 - Se upp för faror på arbetet – råd till unga
15/05/2007 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 66 - Se upp för faror på arbetet – råd till unga

Keywords:Arbetsmiljö och unga arbetstagare

När du är ny i jobbet och på arbetsplatsen så saknar du erfarenhet av jobbet och vet inte vilka arbetsmiljöriskerna är. Du har rätt till ett säkert och sunt arbete, bl.a. den nödvändiga utbildningen och arbetsledningen och du har rätt att ställa frågor och rapportera saker du tycker ser osäkra ut. Om du är under 18 år så får du enligt lagen inte utföra vissa riskfyllda jobb beroende på din oerfarenhet och eventuella omognad. Detta faktablad behandlar risker på arbetsplatsen. Ett separat faktablad ger fler råd om dina rättigheter och skyldigheter.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne