Factsheet 102 – Främjande av psykisk hälsa på arbetsplatsen – En sammanfattning av en rapport om goda exempel
07/06/2012 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 102 – Främjande av psykisk hälsa på arbetsplatsen – En sammanfattning av en rapport om goda exempel

Keywords:Stress och psykosociala risker, Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen

Detta faktablad sammanfattar en rapport om goda exempel på främjande av psykisk hälsa på arbetsplatsen. Främjande av psykisk hälsa omfattar alla åtgärder som bidrar till en god psykisk hälsa. Det viktigaste syftet med detta är att fokusera på vad som upprätthåller och förbättrar vårt psykiska välmående. Det är viktigt att påpeka att för att dessa åtgärder ska vara optimala och fungera så måste de innehålla en kombination av både riskhantering och hälsofrämjande åtgärder. I rapporten hittar du information om hur man bygger in främjande av psykisk hälsa i en övergripande strategi för att förbättra och främja arbetstagares hälsa, säkerhet och välmående på arbetet. Flera fallstudier är av särskilt intresse då de innefattar innovativa och kreativa metoder.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Fler publikationer om detta ämne