Faktablad 100 – EU-policy och goda praktiska exempel avseende legionella och legionärssjuka
28/09/2011 Typ: Faktablad 2 sidor

Faktablad 100 – EU-policy och goda praktiska exempel avseende legionella och legionärssjuka

Keywords:Kampanj 2018-2019, Farliga ämnen, Underhåll

Legionärssjuka ses oftast som en folkhälsofråga snarare än som en yrkeshygienisk fråga även om den ofta drabbar arbetstagare på platser där det föreligger en stor risk för utbrott (detta omfattar anläggningar där det finns dimmaskiner, tandläkarmottagningar, olje- och gasinstallationer till havs, biltvättar, hälsovårdsinrättningar, spa och hotell). Detta faktablad sammanfattar den yrkesmässiga aspekten av exponering för legionella. Det baseras på en översikt över EU-policy för legionella och legionärssjuka samt fallstudier om hur man kontrollerar legionellarisker.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne