Sammanfattning: Rehabilitering och återgång till arbetet efter cancer – verktyg och goda exempel
25/05/2018 Typ: Rapporter 11 sidor

Sammanfattning: Rehabilitering och återgång till arbetet efter cancer – verktyg och goda exempel

Keywords:Rehabilitering, Work-related cancer

Att få en cancerdiagnos får konsekvenser direkt men också på lång sikt, även efter att behandlingen har avslutats.

Det här projektet har undersökt vilka arbetsmiljöutmaningar som arbetsgivare och arbetstagare möter när någon ska gå tillbaka till arbetet efter en cancerdiagnos. Rapporten innehåller exempel från olika länder på verktyg och metoder som bidrar till att förebygga långtidssjukfrånvaro och arbetslöshet.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne