Sammanfattning – Belastningsbesvär: samband med psykosociala riskfaktorer i arbetet

Keywords:

Historiskt sett har insatserna för att minska risken för belastningsbesvär på arbetsplatsen inriktats på fysiska faktorer i arbetet. Men förhållandet mellan belastningsbesvär och psykosociala faktorer, såsom alltför stor arbetsbelastning och bristande stöd, är viktigt. Psykosociala risker kan bidra till och förvärra belastningsbesvär, och belastningsbesvär kan kopplas till psykosociala faktorer.

I denna litteraturöversikt undersöks bevisen för sambandet mellan psykosociala riskfaktorer och belastningsbesvär mot bakgrund av den aktuella kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv. Den innehåller rekommendationer för effektiva strategier för att förebygga belastningsbesvär och det diskuteras hur arbetsgivare kan bidra till rehabiliteringen och återgången i arbete för arbetstagare som återhämtar sig från belastningsbesvär.

Ladda ner in: cs | de | el | en | es | fi | fr | hr | is | mt | pt |