Sammanfattning – Belastningsbesvär hos barn och ungdomar: förekomst, riskfaktorer och förebyggande åtgärder

Keywords:

Det har forskats mycket om belastningsbesvär, men i de flesta rapporter läggs tonvikten på vuxna. Denna kartläggande översikt inriktas i stället på forskning om barn och ungdomar – både före och efter deras inträde på arbetsmarknaden.

Eftersom många belastningsbesvär börjar i barndomen är det viktigt att förstå hur de kan förebyggas i tidig ålder. Många faktorer påverkar utvecklingen av belastningsbesvär, bland annat fysiska faktorer (t.ex. övervikt, sömnbrist och långa perioder av stillasittande), socioekonomiska faktorer och individuella faktorer (t.ex. kön och ålder). I översynen undersöks hur dessa faktorer påverkar belastningsbesvär hos barn och ungdomar, hur de kan förebyggas och hur god muskuloskeletal hälsa kan integreras i undervisningen.

Ladda ner in: cs | de | en | es | is | it | pl | pt |