Sammanfattning – Arbetsmiljöstyrningen på arbetsplatserna i Europa – resultat från den andra europeiska företagsundersökning av nya och framväxande risker (Esener-2)
15/02/2018 Typ: Rapporter 7 sidor

Sammanfattning – Arbetsmiljöstyrningen på arbetsplatserna i Europa – resultat från den andra europeiska företagsundersökning av nya och framväxande risker (Esener-2)

Keywords:ESENER, Researchers

Rapporten beskriver hur ledningens engagemang och arbetstagarnas medverkan i arbetsmiljöarbetet avsevärt kan förbättra sannolikheten att ett företag tillämpar god arbetsmiljöpraxis.

Den visar också hur viktigt det är att hjälpa mikro- och småföretag med arbetsmiljöfrågor, i överensstämmelse med EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Organisationernas tendens att fokusera mer på de traditionella säkerhetsaspekterna av arbetsmiljön än på hälsoriskerna och de psykosociala riskerna lyftes också fram som en viktig fråga att hantera, särskilt bland mikro- och småföretag och inom vissa sektorer.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL

Fler publikationer om detta ämne