Sammanfattning: Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: en samlad analys av tre större undersökningar
25/05/2017 Typ: Rapporter 12 sidor

Sammanfattning: Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: en samlad analys av tre större undersökningar

Keywords:ESENER

I den här rapporten redovisas de viktigaste resultaten av en samlad analys av EU-Oshas andra europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener-2), ad hoc-modulen till Eurostats arbetskraftsundersökning 2013 om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem, och Eurofounds sjätte undersökning om arbetsvillkor i Europa.

Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av hur arbetsmiljöfrågor hanteras i Europa genom att å ena sidan kartlägga företagens syn på riskhantering och riskmedvetenhet och å andra sidan redogöra för de anställdas perspektiv när det gäller riskexponering och resultat på arbetsmiljöområdet.

Download in:DA | EL | EN | ET | FI | FR | HR | HU | LT | NL | NO | PL | PT | SK | SV

Fler publikationer om detta ämne