Efterhandsutvärdering av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker
01/03/2018 Typ: Rapporter 136 sidor

Efterhandsutvärdering av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker

Keywords:ESENER

I den här rapporten presenteras resultaten från efterhandsutvärderingen av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2). Med rapporten uppfylls skyldigheten att utvärdera EU-Oshas största projekt, för att visa att resurserna används på ett lämpligt sätt.

I utvärderingen granskas bland annat forskningens utformning, genomförandet av undersökningen och dess synlighet, vilket mäts gentemot nio utvärderingskriterier.

De metoder som använts är en kombination av sekundärforskning och intervjuer/fokusgrupper med intressenter, personal vid EU-Osha och forskare. Utvärderingen innehåller rekommendationer om forskningens utformning och genomförandet när det gäller Esener-3 liksom om kommunikationsstrategin.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne