Europeisk vägledning för förebyggande av risker i små fiskefartyg

Keywords:

Den här vägledningen är tänkt att förebygga risker för små fiskefartyg och deras besättningar, så att de kan återvända hem oskadda efter varje tur. Små fiskefartyg utgör cirka 80 procent av hela EU:s fiskeflotta, och antalet dödsfall, personskador och förlorade fartyg är oacceptabelt höga. Den här vägledningen är viktig när det gäller att förebygga risker och skydda fiskare. De olika modulerna i vägledningen behandlar viktiga delar: fartyget, besättningen, fiskeverksamheten, händelser ur verkligheten, riskbedömning och mer information om exempelvis flytvästar, stabilitet, första hjälpen, arbetsutrustning och krisövningar. Vägledningen är en ytterst användarvänlig referens som belyser viktiga punkter med en ordlista, illustrationer, foton och diagram.

Ladda nerin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Fler publikationer om detta ämne