Digitalisering och arbetsmiljö – ett forskningsprogram från EU-Osha
16/12/2019 Typ: Projektöversikt 13 sidor

Digitalisering och arbetsmiljö – ett forskningsprogram från EU-Osha

Keywords:Digitalisering, ICT/digitalisation, Framväxande risker

I den här broschyren sammanfattas EU-Oshas arbete med digitalisering och arbetsmiljö, däribland ett prognosprojekt, en stor arbetsmiljööversikt och kampanjen ”Ett hälsosamt arbetsliv”. Broschyren handlar om digitaliseringens potential och dess påverkan på arbetslivet och arbetarnas säkerhet och hälsa. Den lyfter också arbetsmiljöutmaningar och hur den digitala teknikens möjligheter kan utnyttjas på bästa sätt för att ta itu med dessa, bland annat för att förbättra arbetsvillkoren.

Digitaliseringen gör att arbetslivet förändras snabbt. EU-Oshas forskningsprogram är tänkt att ge de politiskt ansvariga, forskare och arbetsplatser tillförlitlig information om hur arbetsmiljön kan komma att påverkas, för att de i god tid ska kunna vidta effektiva åtgärder och säkerställa arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PT | SK | SV

Fler publikationer om detta ämne