Platform_Economy_policy_brief.pdf

Arbete via digitala plattformar och arbetsmiljö: ett policydokument

Allt fler arbetstagare jobbar via digitala arbetsplattformar. I denna översikt definieras och beskrivs arbete via digitala plattformar och arbetstagare som jobbar via dessa plattformar. I översikten behandlas också de arbetsmiljörisker som denna typ av arbete medför och som till exempel rör övervakning, prestationskrav och otrygga anställningar.

I rapporten framhålls att de flesta plattformsarbetare är egenföretagare och därför ofta inte skyddas av EU:s eller medlemsstaternas arbetsmiljölagstiftning, vilket får konsekvenser för förebyggandet och hanteringen av arbetsmiljörisker. Nya initiativ och lagar som syftar till att förbättra arbetsvillkoren och skydda plattformsarbetarna diskuteras.

Ladda ner in: cs | el | en | es | fr | hr | it | lt | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |