Tjeckien: Detoxikon – minimera risken för att ordnings- och säkerhetspersonal lider skada av mikrodoser av olaglig narkotika
02/11/2019 Typ: Fallstudier 3 sidor

Tjeckien: Detoxikon – minimera risken för att ordnings- och säkerhetspersonal lider skada av mikrodoser av olaglig narkotika

Keywords:Kampanj 2018-2019, Farliga ämnen, Carcinogens
Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019
Prisbelönt organisation 

Ordnings- och säkerhetspersonal kan utsättas för psykoaktiva ämnen under narkotikainsatser eller bevishantering. Att utsättas till och med för mikrodoser av dessa ämnen kan få negativa konsekvenser för deras hälsa och sänka livskvaliteten och arbetsförmågan. Genom Detoxikon-projektet, som är ett samarbete mellan VAKOS XT och det tjeckiska inrikesministeriet, har hållbara och innovativa åtgärder införts för att hantera problemet. Med hjälp av en kombination av standardförfaranden för att avlägsna skadliga ämnen, utbildning och medvetandehöjande åtgärder samt särskild terapi och särskilt stöd har tydliga förbättringar åstadkommits när det gäller arbetsmiljörutiner och arbetstagarnas hälsa och välbefinnande.

Download in:CS | EN

Fler publikationer om detta ämne