Tjeckien – GE Money Banks program ”Health Ahead” (”GE Pro zdraví”)
10/03/2016 Typ: Fallstudier 4 sidor

Tjeckien – GE Money Banks program ”Health Ahead” (”GE Pro zdraví”)

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2016-2017

General Electric (GE) Money Bank a.s. inledde sitt program ”GE Pro zdraví” i mars 2010, i enlighet med GE:s globala hälsokulturstrategi. ”Health Ahead” är en GE-certifiering där man utvärderar arbetsplatser enligt vissa kriterier för en hälsosam arbetsplats som är mer omfattande än de hälso- och säkerhetsåtgärder som krävs. Programmet genomförs under hela året på arbetstid och riktar sig till arbetstagare i alla åldrar. Det anordnas workshoppar, samtal och hälsoundersökningar och vidtas särskilda åtgärder för återgång till arbete efter sjukfrånvaro. Två filialer har tilldelats ”Health Ahead”-certifieringen på grundval av sina resultat när det gäller både åtgärder som fastställts i förväg i företagets riktlinjer och lokala initiativ. En intern utvärdering av 48 åtgärder under de första två åren visade att kunskapen om en hälsosam livsstil hade ökat. Likaså hade den fysiska aktiviteten ökat och stressen minskat. Framgångsfaktorerna var bland annat tydliga företagsriktlinjer, konsekvent kommunikation med arbetstagarna och utbytet av god praxis mellan anläggningarna. Konsekvensen garanteras genom regelbundna certifieringsbedömningar. Programmet är lätt att överföra eftersom det kan anpassas efter företagsstrukturen.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne