Bakgrund och arrangemang för arbetsmiljö i mikro- och småföretag i EU – Sesameprojektet
15/04/2016 Typ: Rapporter 138 sidor

Bakgrund och arrangemang för arbetsmiljö i mikro- och småföretag i EU – Sesameprojektet

Keywords:Verksamhet, ESENER, Microenterprises

I denna rapport granskas kritiskt arbetsmiljön i mikro- och småföretag. Den lyfter inte bara fram betydelsen av mikro- och småföretag för ekonomin och samhället i stort, utan också att det finns betydande och välgrundade skäl till oro över arbetsmiljön i dessa företag. Det finns gott om belägg för att risken för allvarliga skador och dödsfall är större i mikro- och småföretag än i stora organisationer. De främsta skälen för detta diskuteras, däribland begränsningar av dessa företags resurser och var de finns i ekonomin. Slutligen lyfter rapporten även fram betydande luckor i aktuell kunskap som, om de kan fyllas, kan bidra till att förbättra arbetsmiljön i mikro- och småföretag.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne