Bulgarien – Skapa hälsosammare och säkrare arbetsförhållanden för alla arbetstagare
09/03/2016 Typ: Fallstudier 4 sidor

Bulgarien – Skapa hälsosammare och säkrare arbetsförhållanden för alla arbetstagare

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2016-2017

Projektet ”Step Change” på Zlatna Panega Cement AD inleddes av dess moderbolag Titan Group. Projektet genomfördes av Zlatna Panegas ledning, dess arbetsmiljöavdelning, arbetstagarföreträdare och konsultfirman DuPont. ”Step Change” omfattade allmänna arbetsmiljöåtgärder, t.ex. regelbundna riskbedömningar, inrättande av en hälsokommission och tillhandahållande av förebyggande medicinsk hjälp till alla arbetstagare. De särskilda åtgärderna för äldre arbetstagare omfattade bedömningar av deras arbetsmiljö, med skräddarsydda anpassningar för åldersrelaterade synförändringar och fysiska förändringar. Ett hälsosamt åldrande främjas genom utbildning om förebyggande av hälsoproblem och hälsosamma måltider till reducerat pris. Tvåvägskommunikation är den viktigaste framgångsfaktorn, i kombination med att arbetstagarna uppmuntras att vara jämbördiga partner i att skapa en kultur av säkerhet och välbefinnande. Företaget har uppnått sin nollvision när det gäller olyckor och har fått både nationellt och internationellt beröm för sin hälso- och säkerhetspolicy. Initiativet är i hög grad överförbart, och företaget håller redan på att utöka programmet inom försörjningskedjan.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne