Belgien – Livscoachutbildning för personliga assistenter
09/03/2016 Typ: Fallstudier 4 sidor

Belgien – Livscoachutbildning för personliga assistenter

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2016-2017

Service d’Aide aux Familles bruxelloises Asbl är en liten ideell organisation som stöder familjer som drabbats av sjukdom, funktionsnedsättning eller social misär. 90 procent av alla anställda är vårdpersonal och 45 procent är över 45 år. Deras arbete – stöd till familjer i hemmet – är stressigt och kräver omfattande yrkeskunskaper. Dessutom är sjukfrånvaron hög. Tidigare gavs ingen utbildning i social kompetens. Projektet med livscoacher (som inleddes av företagschefen Marie Arnould) förbättrar kunskaperna hos personliga assistenter och främjar karriärutveckling genom att erbjuda tio tvådagarsutbildningar om kommunikation, konflikthantering och förändringsledning. Utbildningen bygger på professionella utbildares erfarenheter. Deltagandet är frivilligt och finansieras av staten. Genom diskussionsgrupper efter utbildningen kan deltagarna dela med sig av sina erfarenheter till andra medarbetare. En utvärdering kommer att genomföras av Haute-Ecole Paul-Henri Spaak (institutionen för social ingenjörskonst) på grundval av deltagarnas feedback. Framgångsfaktorerna är bland annat samarbetet mellan ledningen och arbetstagarna och inriktningen på kompetenshöjning. Programmet kan överföras till liknande tjänster som omfattar flera färdigheter, särskilt om det finns finansiellt stöd.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne