Österrike: En databas över desinfektionsmedel – farliga produkter ersätts på sjukhus, skolor och i andra offentliga anläggningar
02/11/2019 Typ: Fallstudier 3 sidor

Österrike: En databas över desinfektionsmedel – farliga produkter ersätts på sjukhus, skolor och i andra offentliga anläggningar

Keywords:Kampanj 2018-2019, Farliga ämnen
Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2018–2019
Organisation som tilldelats hedersomnämnande 
 
I offentliga anläggningar är det nödvändigt att använda desinfektionsmedel för att motverka bakterier och förhindra infektionsspridning, men dessa produkter innehåller ofta kemikalier som är skadliga för människors hälsa och miljön. För att göra det lättare att ersätta potentiellt skadliga desinfektionsmedel med säkrare alternativ har Wiens miljöskyddskontor, tillsammans med flera samverkande österrikiska organ, tagit fram en webbdatabas för desinfektionsmedel, WIDES, som finns på tyska och engelska.
Databasen är fritt tillgänglig och användare – inte bara i Wien utan överallt i världen – kan här snabbt och enkelt jämföra effektivitet och farliga egenskaper för över 200 desinfektionsmedel.
I och med att staden Wien har infört denna databas och integrerat den i sina förfaranden för offentlig upphandling har användningen av farliga ämnen minskat dramatiskt i stadens offentliga anläggningar, t.ex. sjukhus, skolor och äldreboenden.
 
Download in:DE | EN

Fler publikationer om detta ämne