Årsrapporten för 2018: ett år präglat av samarbete, engagemang och kampanjarbete
14/06/2019 Typ: Årsrapporter och andra verksamhetspublikationer 75 sidor

Årsrapporten för 2018: ett år präglat av samarbete, engagemang och kampanjarbete

Keywords:Verksamhet

I rapporten beskrivs EU-Oshas arbete under 2018 för att göra arbetsplatserna i Europa säkrare och hälsosammare.

Några viktiga milstolpar var lanseringen av 2018–2019 års kampanj ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt” och publiceringen av resultaten från ett par betydelsefulla arbeten såsom projektet om säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag och det framåtblickande projektet om nya och framväxande risker till följd av digitaliseringen.

Under året anordnade EU-Osha evenemang och medvetandehöjande aktiviteter, utvecklade sina relationer med det omfattande nätverket av samarbetspartner och offentliggjorde en stor mängd information och verktyg.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne