Årsrapport 2017 – sammanfattning
14/06/2018 Typ: Årsrapporter och andra verksamhetspublikationer 8 sidor

Årsrapport 2017 – sammanfattning

Keywords:Verksamhet, Corporate strategies and work programmes

Betydande resultat och framåtblickar mot nya mål

EU-Oshas årsrapport 2017 innehåller resultat för flaggskeppsprojekt och framåtblickar mot nya mål. Bland de främsta aktiviteterna 2017 kan nämnas slutförandet av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker samt toppmötet i Bilbao som var slutpunkten för 2016–2017 års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv. Förberedelserna inför 2018–2019 års kampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt påbörjades också.

EU-Osha hade en fortsatt stark närvaro på nationell, europeisk och internationell nivå, och anordnade och deltog i flera evenemang under året. Arbetsmiljöbyrån medverkade i projekt med ett antal andra EU-organ och bidrog fortsatt till EU:s färdplan mot cancerframkallande ämnen. Dessutom tog byrån emot Europeiska ombudsmannens pris för god förvaltning.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne