Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas politik, strategier och program om befolkningens och arbetskraftens åldrande – Informationsblad

Keywords:

Här hittar du en kort sammanfattning av EU-Oshas analysrapport om politik och åtgärder inom EU och på nationell nivå, för att hantera frågor som uppstår i samband med en åldrande befolkning. I sammanfattningen redogörs kortfattat för faktorer som påverkar politikutvecklingen och för de utmaningar som beslutsfattare möter när de förlänger arbetslivet och ökar äldre arbetstagares anställbarhet. Här granskas även överstatlig och nationell påverkan på den politiska utvecklingen, situationen på landsnivå sammanfattas och EU:s nuvarande rättsliga och politiska ram beaktas. Aspekter inför framtida politikutveckling läggs också fram.

Ladda ner in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sv |