Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas politik, strategier och program om befolkningens och arbetskraftens åldrande – Sammanfattning
11/10/2016 Typ: Rapporter 9 sidor

Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas politik, strategier och program om befolkningens och arbetskraftens åldrande – Sammanfattning

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2016-2017

Här finns den viktigaste informationen om EU-Oshas analysrapport om politik och åtgärder inom EU och på nationell nivå, för att hantera frågor som uppstår i samband med en åldrande befolkning. I sammanfattningen redogörs kortfattat för faktorer som påverkar politikutvecklingen och för de utmaningar som beslutsfattare möter när de förlänger arbetslivet och ökar äldre arbetstagares anställbarhet. Där granskas även överstatlig och nationell påverkan på den politiska utvecklingen, situationen på landsnivå sammanfattas och EU:s nuvarande rättsliga och politiska ram beaktas. Aspekter inför framtida politikutveckling läggs också fram.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne