Nollvision för skador genom utbildning och kommunikation
18/06/2018 Typ: Fallstudier 5 sidor

Nollvision för skador genom utbildning och kommunikation

Keywords:Farliga ämnen, Carcinogens, Kampanj 2018-2019

Den här fallstudien beskriver hur en ungersk tillverkare av kemikalier och kemikalieprodukter gick till väga för att få ner antalet skador, incidenter och utsläpp till så nära noll som möjligt. Företaget lyckades minska antalet incidenter kraftigt genom att ge mer praktisk utbildning åt sina anställda. Företaget införde också ett nytt kommunikationssystem för att försäkra sig om att tillbud rapporterades korrekt och lärdomar från tidigare händelser införlivades i den vidareutbildning som hölls varje kvartal. På så sätt blev de anställda mer medvetna om god arbetsmiljöpraxis.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne