En åldrande arbetskraft: konsekvenser för arbetsmiljön – en forskningsöversikt
04/10/2016 Typ: Rapporter 114 sidor

En åldrande arbetskraft: konsekvenser för arbetsmiljön – en forskningsöversikt

Keywords:Åldrande arbetstagare och arbetsmiljö, Campaign 2016-2017

Här presenteras det sammanhang som översikten gjordes inom: Europas åldrande arbetskraft. Forskning om tre huvudsakliga frågor tas upp: 1) Vilka förändringar sker i samband med att arbetsföra människor åldras? 2) Vilka blir följderna av dessa förändringar under arbetslivet? 3) Vilka arbetsmiljöåtgärder främjar hållbart arbete under hela arbetslivet? Kunskapsluckor identifieras och övergripande slutsatser och möjliga politiska följder presenteras, med betoning på vikten av bättre riskförebyggande åtgärder för alla arbetstagare och hänsyn till individuell arbetsförmåga, specifika åtgärder i de riskförebyggande strategierna samt effektiva arbetsmiljösystem.

Download in:EN

Fler publikationer om detta ämne