OSHmail 258

OSHmail 258

April 2024

Highlights

View all link-arrow
27/04/2024

Hänsyn till arbetsmiljöaspekterna när leveranskedjorna görs hållbara

Att vidta åtgärder för ökad hållbarhet – exempelvis genom att främja en cirkulär ekonomi eller införa förfaranden för hållbar upphandling – kan ha en direkt inverkan på arbetsmiljön. För att vi alla ska kunna arbeta under säkra och hälsosamma...

Se mer Se mer
09/04/2024

Infografik och andra nya resurser om digitalt plattformsarbete

I dagsläget arbetar mängder av arbetstagare inom många yrken via digitala plattformar. Därför kan arbetsmiljöutmaningarna inom digitalt plattformsarbete se helt olika ut från fall till fall. Som ett komplement till befintliga upplysningsresurser på...

Se mer Se mer
19/03/2024

AI-baserad arbetsledning – ett hot för arbetstagarnas hälsa och säkerhet?

Digitaliseringen håller på att förändra våra arbetsplatser och AI-baserade arbetsledningssystem har blivit ett prioriterat arbetsmiljöområde . I vårt senaste diskussionsunderlag undersöks hur AI-tekniken påverkar olika ledningsrelaterade aspekter på...

Se mer Se mer
25/03/2024

Säkerhet och välbefinnande på arbetet och hemma: Du har rätt att trivas

Det kan tyckas vara ett privilegium att arbeta i en säker miljö och tillbringa kvalitetstid med familjen . Men i EU är detta en rättighet för alla arbetstagare. EU prioriterar ditt välbefinnande, vilket bland annat innebär att det finns en gräns på...

Se mer Se mer

Healthy Workplaces Campaign

Newsletter - Healthy Workplaces Campaign image
12/04/2024

> Skicka in ditt bidrag till priset för goda praktiska lösningar, som i år fokuserar på digitaliseringen av arbetslivet!

Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv anordnas i...

National Focal Points in action

National Focal Points section image
03/04/2024

> Demonstrating OiRA tools in Slovakia to highlight the importance of risk assessment

Small and medium-sized enterprise owners, managers, safety technicians, members of the...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

Online interactive Risk Assessment section image
22/03/2024

> OiRA in figures: More than 60 tools in the pipeline

The OiRA project, EU-OSHA’s Online interactive Risk Assessment tool, is the first EU...

EU news bites

OSHwiki

Wiki section image
20/03/2024

> OSHwiki article in the spotlight: digital platform work and OSH implications

The digital transition is significantly transforming the European economic system...

Multilingual publications

Videos

26/03/2024

Occupational health and safety in Europe: where are we now?

William Cockburn Salazar, Executive Director of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), answers the question in this first episode of the “Discussions d'EUROGIP”.

Se mer Se mer

More news

05/04/2024

> VET schools managers’ well-being: EfVET’s position paper out

The European Forum of Technical and Vocational Education and Training organisation (EfVET)...

View all View all

Events

Se alla Se mer