OSHmail 251

OSHmail 251

August 2023

Highlights

View all link-arrow
11/08/2023

Att ge ungdomar mer inflytande: främja grön kompetens för en hållbar framtid

På den internationella ungdomsdagen den 12 augusti 2023 firar vi ungdomars enorma potential att skapa en grönare, hälsosammare och mer hållbar framtid för alla. För att kunna genomföra den gröna och den digitala omställningen måste vi utifrån ett...

Se mer Se mer
04/08/2023

Arbete i hög värme – riktlinjer för arbetsplatser – finns nu på fler EU-språk

Klimatförändringarna är en realitet som kan äventyra arbetsmiljön och arbetstagarnas säkerhet. Stigande temperaturer innebär en risk för värmestress, vilket påverkar arbetstagare inom olika sektorer. EU-Oshas praktiska vägledning om arbete i hög...

Se mer Se mer
12/08/2023

Avslöja högrisksektorer: EU-Osha går samman med yrkesinspektörskommittén

Snabba förändringar av arbetsmiljön på grund av digitalisering och införande av nya arbetsformer, som också föranletts av covid-19 , ger upphov till nya arbetsmiljöutmaningar. Samtidigt bör traditionella risker och högrisksektorer som gruvdrift...

Se mer Se mer

National Focal Points in action

National Focal Points section image
EE Tallinn, 30/08/2023

> Unveiling invisible workplace hazards: Seminar on occupational cancer in Estonia

EU-OSHA’s focal point in Estonia, Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon), is organisi...
MT Online, 01/09/2023

> Safely managing hazardous substances to prevent work-related diseases in Malta

Occupational diseases are varied and can arise due to various factors. Among the significant ri...
FI Online, 14/09/2023

> Unlocking corporate social responsibility for SMEs in Finland

An exciting webinar organised by our focal point in Finland Työterveyslaitos (Finnish Institute...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

Online interactive Risk Assessment section image
08/08/2023

> Safeguarding waste management workers with OiRA

Waste management is essential for healthy cities, but people working in this sector...

Multilingual publications

More news

View all View all

Events

Se alla Se mer