I fokus

Att vidta åtgärder för ökad hållbarhet – exempelvis genom att främja en cirkulär ekonomi eller införa förfaranden för hållbar upphandling – kan ha en direkt inverkan på arbetsmiljön. För att vi alla ska kunna arbeta under säkra och hälsosamma förhållanden under Europas gröna omställning fram till 2040 är det avgörande att arbetsmiljöfrågorna beaktas när hållbarhetsinitiativ tas...

Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv anordnas i samarbete med våra nationella kontaktpunkter och belönar organisationer i Europa som hittat innovativa sätt att främja arbetstagarnas välbefinnande. Dessa praktiska lösningar bör aktivt förebygga arbetsmiljörisker i samband med införandet av digital teknik på arbetsplatsen. Efter den...

I dagsläget arbetar mängder av arbetstagare inom många yrken via digitala plattformar. Därför kan arbetsmiljöutmaningarna inom digitalt plattformsarbete se helt olika ut från fall till fall. Som ett komplement till befintliga upplysningsresurser på detta prioriterade område inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv har EU-Osha lagt till följande material: En översiktlig infografik...

Det kan tyckas vara ett privilegium att arbeta i en säker miljö och tillbringa kvalitetstid med familjen . Men i EU är detta en rättighet för alla arbetstagare. EU prioriterar ditt välbefinnande, vilket bland annat innebär att det finns en gräns på 48 arbetstimmar per vecka och att du har rätt till ledighet mellan arbetsdagarna för att kunna vila upp dig och ägna dig åt...

Digitaliseringen håller på att förändra våra arbetsplatser och AI-baserade arbetsledningssystem har blivit ett prioriterat arbetsmiljöområde . I vårt senaste diskussionsunderlag undersöks hur AI-tekniken påverkar olika ledningsrelaterade aspekter på våra arbetsplatser. Patentdata används för att analysera den AI-baserade tekniken för arbetsledning, dess avsedda funktion, hur...

På Internationella kvinnodagen 2024 har EU-Osha offentliggjort ett nytt diskussionsunderlag om distansarbetets jämställdhetsaspekter och de främsta utmaningarna som kvinnor står inför. I underlaget framhålls effekterna av övergången till distansarbete och hybridmodeller, vilket visar hur dessa förändringar på ett oproportionerligt sätt påverkar kvinnors välbefinnande och...

I många av EU:s länder är omkring 10 procent av den sammanlagda arbetskraften anställd inom vård och omsorg, en sektor som står inför flera arbetsmiljörelaterade utmaningar. Digitaliseringen och införandet av plattformsarbete har förändrat sektorn och skapat nya arbetsmiljörelaterade risker och möjligheter för arbetstagarnas fysiska och psykosociala välbefinnande. I vårt...

Organisationer från olika sektorer som är verksamma på alleuropeisk nivå har anslutit sig till kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv som officiella kampanjpartner . Dessa företag och sammanslutningar, som kommer både från den offentliga och den privata sektorn, spelar en avgörande roll för kampanjens framgångar genom delta i upplysningsaktiviteter, samarbete och innovation. De...

I denna undersökning kan intressenter och de som använder sig av byråns arbete lämna synpunkter på vår organisation och dess verksamhet. Detta hjälper oss att styra våra insatser och göra vårt arbete mer relevant och användbart. Resultaten från undersökningen kommer också att utgöra underlag för förberedelse av den nya strategi för byrån som planeras. Undersökningen genomförs...

Att ta itu med arbetsrelaterad psykisk hälsa har blivit mer angeläget efter pandemin. EU-Oshas senaste rapport innehåller en djupgående analys av europeiska undersökningar med fokus på psykisk hälsa på arbetsplatsen, som omfattar perioderna före, under och efter pandemin. Den innehåller data från undersökningen Pulsen på arbetsmiljön 2022 , som omfattade över 27 000...